Veronika Vaculíková

Herečka

Vystudovala katedru nonverbálního divadla na HAMU v Praze, absolvovala stáž na pařížské škole STUDIO MAGENIA École Ella Jaroszewicz, mnoho seminářů zaměřených na tanec a fyzické divadlo např. Sumako Koseki, Sabine Seume, Derevo, Cirque Cahin-Caha a další. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a pravidelně vede pohybové a tvůrčí dílny na tanečních i divadelních festivalech, na DAMU či v Budilově divadelní škole. Její tvorba je převážně autorská, oblíbila si rovněž médium filmu, její taneční debut Cycles získal ocenění na mezinárodních festivalech v New Yorku, Helsinkách a v Torontu.