Knižní kavárna

Každý třetí čtvrtek v měsíci nabídne DS Ty-já-tr v zatím tajném místě prostor knižním nakladatelstvím.

Přečíst si knihu můžete v řadě pražských kaváren. Ovšem takřka pouze v té naší si můžete o knihách u kávy i povídat – seznamovat se, diskutovat. 

Budeme představovat zajímavá nakladatelství a to nejen s jejich populárními autory, ale také očima redaktorů, ilustrátorů, překladatelů, korektorů, majitelů a dalších. Naše kavárna bude reflektovat i zajímavé akce knižního světa.

Zkrátka pojďme si povídat o knížkách!

 

Připravujeme pro  rok 2023