Knižní kavárna

Každý třetí čtvrtek v měsíci nabídne DS Ty-já-tr v prostorách DK Letka prostor knižním nakladatelstvím.

Přečíst si knihu můžete v řadě pražských kaváren. Ovšem takřka pouze v té naší v DK Letka si můžete o knihách u kávy i povídat – seznamovat se, diskutovat. Spolu se „sedmičkovým“ knihkupectvím Kanzelsberger budeme každý třetí čtvrtek
v měsíci představovat zajímavá nakladatelství a to nejen s jejich populárními autory, ale také očima redaktorů, ilustrátorů, překladatelů,
korektorů, majitelů a dalších.

Naše kavárna bude reflektovat i zajímavé akce knižního světa.

Zkrátka pojďme si povídat o knížkách!

Divadelní klub Letka, Letohradská 44, Praha 7