Žebřík do nebe pro Jana Skácela

Pořad je vyznáním obdivu všech interpretů k všestranné tvorbě Jana Skácela. Každý z nich přináší svůj osobní vztah k jednotlivým básním či prozaickým textům, jeho texty probouzejí naši fantazii a hlavně otvírají emoce i když některé byly napsány více než před půl stoletím Naplňujeme tak krédo samotného autora, který o básních říká: „Báseň pokud je opravdovou básní, nikdy nemá jen jeden význam. Má mnoho významů. Když se ocitne v knížce, vymkne se básníkovi z rukou a počne žíti svým vlastním životem.“

A když se ocitne na jevišti může vzniknout krásný dialog mezi jevištěm a hledištěm i když je hlediště nonverbální.

Zazní poezie, básně pro děti, prozaické texty, povídky, recenze i zhudebněné básně.

Účinkují :

Jiří Žák/Alfred Strejček , Jitka Morávková, Radka Tesárková

Jiří Šámal – hudební doprovod na HangDrum