Vítáme Vás v Divadelním projektu pro děti, který pomáhá děti vzdělávat a rozvíjet a divadlo pomáhá plnit dětská přání.

Značkové oblečení, drahé hračky, nový nábytek, toto děti sociálně vyloučené a handicapované nepotřebují, ony potřebuji lásku, zájem a pozornost. 

Divadelní spolek Ty-já-tr společně s organizaci Betynka připravili Divadelní projekt pro děti. Připravili jsme od října 2016 představení pro děti z dětských domovů, nemocnic, mateřských a základních škol po celé republice. Hrajeme i pro české děti, které žijí v zahraničí a navštěvují České školy. 

Hrajeme pro děti, které nedostaly šanci vyrůstat v šťastné rodině. Neumíte si představit, kolik radosti přináší naše hra do dětských domů. Jak pomáhá nemocným dětem v době hospitalizace. Umožní jim alespoň na malou chvíli zapomenout na bolest, smutek, odloučení od rodiny a kamarádů. 

Pomáháme při zapojení sociálně vyloučených a handicapovaných osob do společnosti a pomáhá při prevenci rizikového chování dětí. Děti různého věku, zdravotního stavu i sociálních skupin, nebo i celé rodiny shlédnou představení, které je zaměřené na naše tradice, na český jazyk, hudbu, lidové písně a pohyb. Zapojí se do představení a mají možnost dále navštěvovat literárně dramatické a pohybově hudební hodiny, kde budou rozvíjet sebe, zapojovat se do různorodé skupiny a vidět svět i jinýma očima. Herci dále s dětmi spolupracují v rámci dalších představení a setkání.