Divadelní projekt o finanční gramotnosti pro odsouzené ve věznicích

Obecně finanční negramotnost odsouzených a nezkušenosti s „životem žít na dluh“ je jeden z faktorů proč se nedaří snížit recidivu trestné činnosti. Bez základních finančních znalostí nelze činit kvalifikovaná rozhodnutí při správě osobních financí a rodinného majetku. 

Divadelní představení poskytne základní informace a tím se se otvírá odsouzenému cesta, aby začal alespoň přemýšlet o svých dluzích a pochopil, že „žít na dluh není tou správnou cestou k řešení problémů či uspokojování svých potřeb. 

Nízká úroveň finanční gramotnosti nedává odsouzeným možnost orientace v problematice peněz, posuzování jednotlivých finančních produktů, řízení a spravování osobních financí, ale schází i vědomosti na základě kterých dokáží rozlišit a odmítnout nevhodné či nebezpečné finanční nabídky.

Interaktivní inscenace DS Ty-já-tr

Hrají – Monika Jirásková a Radka Tesárková