Divadelní projekt o finanční gramotnosti

Cílem divadelní hry je úspěšně a zábavně naučit děti, jaká je hodnota peněz, jak s nimi dobře nakládat již od útlého věku a jak přemýšlet o jejich zabezpečení do budoucna.

Proč to děláme?

Děti jsou naše radost, štěstí, a hlavně také naše budoucnost. Život jim staví do cesty překážky už od útlého věku. Neumějí příliš hospodařit s penězi. Většina rodičů se jim snaží vštípit základy finanční gramotnosti prostřednictvím kapesného.
Děti jsou v tomto směru velmi učenlivé, proto je dobré s nimi mluvit i o konkrétních věcech, jako například o rodinném rozpočtu či o fungování půjček.
Ideální je, když jim problematiku financí přiblížíme formou hry. A proto byla vytvořena interaktivní divadelní hra o finanční gramotnosti: „Peníze nerostou na stromech“.

Co je náš cíl?

Naším cílem je úspěšně a zábavně naučit děti, jaká je hodnota peněz, jak s nimi dobře nakládat již od útlého věku, a jak přemýšlet o jejich zabezpečení do budoucna.

Detaily

Budeme hrát interaktivní divadelní hru pro děti, v rámci níž by si děti měly osvojit základní principy nakládání s financemi. Cílem projektu je osvěta finančního vzdělávání dětí z dětských domovů a ze základních škol (2. stupeň).
Koncepce divadelní hry je postavena jako fórum. Nejdříve je hereckým týmem odehráno představení v rámci, kterého se hlavní postava dostává do komplikovaných situací a ty následně nesprávně řeší. Proto příběh končí vždy tragicky, či přinejmenším pro hlavního hrdinu velmi nepříznivě.
Herci poté celé představení hrají znovu, děti však již mají možnost jeho děj kdykoli zastavit a jednání hlavního hrdiny korigovat. Mohou se v tu chvíli v ideálním případě zapojit přímo do děje a situaci, ve které se hlavní hrdina podle jejich mínění rozhoduje chybně, řešit z jejich pohledů lepším způsobem.