Tomáš Vlček

Herec

Jeho profesí je práce s texty – pro knihovnu, pro rozhlas, pro divadelní dramaturgii. Kromě toho je zkušeným amatérským hercem. S Ty-já-trem spolupracuje řadu let, vytvořil tu např. roli Klubka ve Snu noci svatojánské, Tatrmuže v Hostinci U kamenného stolu, kapitána Castel-Jaloux v Cyranovi či Pauleta v Marii Stuartovně. Aktuálně hraje v černé grotesce Heinera Müllera Kvartet.