Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech - Ty-Ja-Tr

V rámci projektu jsme vytvořili divadelní představení „Peníze nerostou na stromech“, které je vždy upravované pro danou znevýhodněnou skupinu. Koncepce divadelní hry je postavena jako fórum. Nejdříve je hereckým týmem odehráno představení, v rámci, kterého se hlavní postava dostává do komplikovaných situací a ty následně nesprávně řeší. Příběh proto končí vždy tragicky, či přinejmenším pro hlavního hrdinu velmi nepříznivě. Herci poté celé představení hrají znovudiváci však již mají možnost jeho děj kdykoli zastavit a jednání hlavního hrdiny korigovat. Mohou se v tu chvíli v ideálním případě zapojit přímo do děje a situaci, ve které se hlavní hrdina podle jejich mínění rozhoduje chybně, řešit z jejich pohledu lepším způsobem. Cílem je zajistit, aby diváci touto cestou sdělení obsažená ve sledovaném představení oproti klasické školní výuce intenzivněji vnímali.

Hraje: Ty-já-tr – Radka Tesárková a Monika Jirásková

Jaké jsou dosavadní odezvy na vystoupení?

Dobrý večer, chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za možnost účasti na programu Finanční gramotnost, který proběhl na naší škole ve třídě 7. A. Dětem se program moc líbil a získaly během něho nové zkušenosti z oboru finanční gramotnosti, které budou moci využít v praxi.

Jak se dětem program líbil můžete vidět z několika jejich postřehů:

  • Přednáška se mi líbila, protože byla názorná a už budu vědět, jak mám šetřit a rozdělovat si peníze. Anna Z.
  • Na akci se mi nejvíc líbily herecké výkony přednášejících a to, že jsme se také mohli zapojit. Petr L.
  • Bylo to zajímavé, budu teď už o penězích více přemýšlet, za co je mám utratit. Ema P.
  • Nejvíc jsem se zasmála, když Dan musel reklamovat boty a pořád mu to nešlo, nakonec se mu to povedlo. Beata G.
  • Když se mluvilo o zbytečném utrácení, vzpomněl jsem si na sebe, příště se budu snažit být zodpovědnější. Petr H.

S pozdravem Michaela Gazdíková, ZŠ a MŠ A. Štěpánka, Dolany

V pondělí 22.11. se žáci 5. ročníků zúčastnili výchovného programu – Finanční gramotnost. Formou spolupráce ve skupinách a pomocí scének vycházející z reálného života se žáci dozvěděli, jak si rozdělit peníze pomocí pravidla 1 7 2, jak správně šetřit, jak si založit účet v bance a jak využívat správně platební kartu a PIN kód. Myslím si, že program o financích byl pro žáky velmi přínosný. Někteří žáci se v této oblasti vůbec neorientují a díky divadlu Tyjátr mají větší přehled.
Zdraví
Ing. Jitka Urbánková

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, p. o.

Dobrý den,
Chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za divadelní představení Peníze nerostou na stromech, které jste se svými kolegyněmi odehráli na naší škole pro 9.ročník minulý čtvrtek 18.11.2021.
Představení žáky velice zaujalo, bylo vidět, že máte obrovskou zkušenost a téma zvládáte s přehledem a formou žákům přístupnou. Toto téma je velice důležité a proto jsme byli rádi, že jsme se mohli do vašeho projektu zapojit. Děkuji také za příjemné sponzorské uhrazení akce.
S pozdravem.
Zdeněk Šmída, ředitel školy
ZŠ Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Dobrý den pane Tesárku,
zasílám vám zpětnou vazbu proběhlého programu o finanční gramotnosti. Hodnocení programu pedagogy bylo velmi pozitivní a přínosné, ovšem hodnocení žáků je asi pro vás největším přínosem. Žáci program zhodnotili jako bezvadný, doporučili ho i pro další ročníky. Vyprávěli nám, co vše se dozvěděli a paní, které s nimi pracovaly, byly příjemné a dle jejich slov fajn. Děkuji za spolupráci a přínost do vzdělávacího procesu.
Program o finanční gramotnosti byl určený žákům 7. a 8. třídy. Žáci se hravou formou  dozvěděli o způsobech hospodaření s penězi. Informace o zřízení účtu pro děti od osmi let žáky zaujala. Pracovali ve skupinách, odpovídali na otázky a někteří také předváděli scénky. Velmi se osvědčil způsob dramatizace, při které žáci spolupracovali s autory programu
S pozdravem
Mgr. Eva Myslíková
ředitelka ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice a Ledvice

Pro některé děti z našeho domova je téma financí velmi složité pochopit. Proto mě překvapila reakce některých dětí, jak pozitivně a s nadšením spolupracují. Na jiných akcích se stává, že děti ztrácí koncentraci a přestávají dávat pozor. To díky skvělým hereckým vystoupením, zaujatému přednesu a měnícím se situacím nenastalo. Dále se mi líbilo zapojení dětí do jednotlivých scének, kde si na vlastní kůži vyzkoušely dané role. Protože učení se prožitkem je to, co si děti nejvíce zapamatují. Představení mělo správný děj, šlo logicky od jednoho problému k dalšímu, vše krásně navazovalo. Práce herců s dětmi byla velmi skvělá – vtažení do děje, rozdělení do skupin, smysl v pokládání otázek a veškeré další reakce a spolupráce byla na skvělé úrovni. Velkým oživením celého představení byl zvukový doprovod. Ten byl vypracovaný do těch sebemenších detailů a výrazně pomohl k atraktivitě celého představení. Musím moc poděkovat celé divadelní skupině. Představení mělo smysl a bylo velkým přínosem pro naše děti. Zpětná vazba dětí byla velmi pozitivní.

Radek Chramosta, vychovatel DD Krompach

Základní myšlenka byla ale super a moc se nám to s dětma líbilo. Mnohé děti mě překvapily, příjemně, jak komunikovaly. Hlavní protagonistky byly příjemné a bylo vše srozumitelné. Hodnotím to jako na ČSFD: 90 %. Děkujeme.
Martin Šuk, ZŠ prof. Švejcara, Praha 12

Finanční gramotnost vnímáme jako klíčový nástroj k zajištění dlouhodobé stability celé společnosti. Spojením divadelních prvků, interakce a moderního přístupu ke vzdělávání vznikl jedinečný projekt, který si klade za cíl zábavnou formou připravit našim dětem šťastnější budoucnost. Velký dík patří všem členům divadelního spolku Ty-já-tr, bez jejichž poutavého ztvárnění tématu a citlivého přístupu by projekt neměl šanci uspět. Tou nejlepší recenzí představení „Peníze nerostou na stromech“ byly děti samotné a jejich rozzářené obličeje.

Zuzana Sobíšková, soudní exekutor, Praha 6

V únoru jsem se třídou 7.A navštívila přestavení Peníze nerostou na stromech. Herečky vtipnou, přesto metodicky přesně zvládnutou interaktivní metodou žáky velice zaujaly, vtáhly nás do děje i do hry a mnohé jsme se naučili a odnesli v hlavách domů. Vřele toto představení na podporu finanční gramotnosti dětí doporučuji. Je dobře zacílené a edukativní. Děkujeme za něj.

Iva Piherová za ZŠ TGM Praha 7, Ortenovo nám. 34

Další odezvy (například z věznice Ostrov, najdete třeba zde.