Divadelní projekt o finanční gramotnosti pro ženy a matky dětí v azylových domovech

Společným problémem žen v Azylových domech je mimo jiné citelný nedostatek finančních prostředků či dluhy.  Je třeba zdůraznit, že tato situace nedopadá pouze na samotné ženy, ale rovněž na děti, jež jsou na jejich příjem a péči odkázané. Ekonomickou stránku matek samoživitelek však neovlivňují jen nízké příjmy. Za důležité je také považována úroveň finanční gramotnosti.

Je zcela nesporné, jak důležitou roli hraje při špatné ekonomické situaci, správné hospodaření s penězi a umění využití správných finančních produktů. Matka, která je samoživitelka a ocitá se bez finančních prostředků, může svou situaci řešit různými nevýhodnými půjčkami. Nemusí jít vždy o touhu po něčem novém, nepotřebném, často si matky samoživitelky mohou půjčovat na základní potřeby, třeba spjaté s hledáním nového bydlení při odchodu od manžela. 

Pak se ale může velmi brzy dostat do neschopnosti dluh splácet a tím přijít i o střechu nad hlavou. Takto postižené matky s dětmi mohou jako jednu z forem pomocí využít služeb azylových domů pro matky s dětmi.