Divadelní projekt o finanční gramotnosti pro seniory

Podle dosavadních výzkumů bylo zjištěno, že senioři jsou jednou z nejzranitelnější skupiny obyvatel v oblasti financí a bezpečnosti. Nedostatek znalostí v oblasti finanční gramotnosti může velmi negativně ovlivnit jejich život. 

V dnešní době je spoustu možných lákadel a nástrah. Ať je to dnes již obyčejná kreditní karta, kontokorentní účet, internet, různé možnosti nákupu na splátky, přes podvodné prodejce služeb i zboží po hazardní hry, které na první pohled ani jako hazard nevypadají. 

Zaměřujeme se převážně na bezpečnost v oblasti financí, řekneme si základní informace o úskalích půjček od bankovních a nebankovních subjektů, a v neposlední řadě o rizicích spojených s podpisem smlouvy od prodejce, který zaklepe na vaše dveře.