Monika Jirásková

Herečka, pedagožka, režisérka

Monika se dlouhodobě věnuje hraní divadla, dramaťáku a jeho využití ve výuce od MŠ až po domovy důchodců. Ráda kombinuje divadlo, hry a prvky fenoménu larp. K dramatické výchově jí přivedla její matka, která je jedním ze zakladatelů oboru dramatické výchovy na katedře primární pedagogiky PF UK a vedoucím Literárně – dramatického oboru ZUŠ Na Popelce 18. Monika začala učit dramaťák, jako druhý pedagog pro soubory Ty-já-tru když jí bylo 15. Od svých kolegů se naučila tolik, že ve svých 19 letech založilo obor LDO na detašovaném pracovišti ZUŠ Na popelce ve Slivenci.

Výuku dramaťáku už nechala jíným, ale pro ZUŠ pracuje stále, pomáhá s organizací školních aktivit, divadelního festivalu a vede mezinárodní projekt financovaný evropskou unií Join in and make a change, zaměřený na využití dramatické výchovy jako prostředku inkluzivního vzdělávání. Dále vytváří edukační programy na pomezí strukturovaného dramatu, divadla forum a larpu, které sama píše a často v nich i účinkuje. Po téměř 10 letech se tak vrátila do Ty-já-tru aby společně s Radkou mohli vytvářet a prezentovat nová edukativní představení.