Obchodník Petr Tesárek

Komplexní poradenství

Komplexním poradenstvím se zaměřuji na naplnění potřeb podnikatele, hledání řešení a jejich realizaci. Soustřeďuji se na řešení, nikoliv na problémy.

Jako poradce dávám svým klientům k dispozici své znalosti, důkladné vzdělání, schopnosti, zkušenosti a know-how.

Pomáhám podnikatelům zvládat obtížné nebo i kritické situace, přináším jiný pohled, nápady a náměty.

Hledám příčiny a následky, analyzuji aktuální stav a vyvozuji z něj výstupy pro naplnění klientových cílů.

– Finanční služby
– Ekonomické služby
– Marketing
– Informační technologie
– Právní služby
– Účetnictví
– Vymáhání a odkup pohledávek
a další….

Petr Tesárek
Mobil: +420 778 424 347
Email:petr@ty-ja-tr.cz
www.pomahamedivadlem.cz