O nás

Divadelní soubor Ty-já-tr vykročil ve třicátém roce (2019) své existence společně se svou zakladatelkou Radkou Tesárkovou do nové etapy. Část původního souboru zůstala pod jménem Divadlo Radar ve stejnojmenném prostoru, jeho další část v čele se zakladatelkou Radkou Tesárkovou se přestěhovala do nového působiště, Divadelního klubu Letka v Letohradské ulici 44 na pražské Letné, od září 2020 začala dětská část souboru pracovat pod hlavičkou ZUŠ Praha 7.
“Ty-já-tr, který jsem založila na prahu školního roku 1988/1989, je moje srdcovka,” řekla Radka Tesárková. “V novém prostoru nazvaném Divadelní klub Letka chci společně s týmem spolupracovníků navázat na svou dlouholetou práci v oblasti dramatické výchovy a dětského divadla a také se více zaměřit na divadlo pro děti a jejich rodiče.”
V Ty-já-tru (ZUŠ Praha 7) pracuje více než 90 členů ve věku od 4 do 88 let. Členem souboru se mohou děti stát po složení přijímacích zkoušek, skupina předškoláků je otevřena všem dětem a jejich rodičům, kteří mají chuť se společně scházet, hrát si a učit se, a to až do naplnění kapacity. Se systematickou dramatickou výchovou pro předškolní děti má Radka Tesárková bohaté zkušenosti, první skupina Skřítci vznikla už před čtyřiadvaceti lety. Stálými pedagogy souboru jsou kromě Radky Tesárkové také hlasová pedagožka a Josef Kovář, absolvent oboru moderování a herectví VOŠH. Členy našeho týmu jsou Monika Svobodová, Veronika Vaculíková, Jan Pergl, Eva Špačková, Tomáš Vlček, Anna Vondráčková, Jiří N. Jelínek. Se souborem dále spolupracují Radka Svobodová a Lenka Kašičková.
Soubor také pravidelně slaví úspěch na dětských divadelních přehlídkách a přehlídkách v uměleckém přednesu. Od roku 1998 pořádá také letní tábor Putování s huculem, sérii putovních divadelních představení, jejichž výtěžek je věnován na charitu.
Repertoár:
Dědečku, prosím, písničku
Máme kostru ve skříni
Peníze nerostou na stromech
Žebřík do nebe (pro Jana Skácela)
Heiner Muller: Kvartet
Po stopách předků
Čapek 3+1
Knihoborec obecný aneb Kde je ta knížka
Ať žije čeština!

Radka Tesárková