O nás

Divadlem pomáháme děti vzdělávat a rozvíjet.

Divadlem pomáháme plnit dětská přání.

Divadelní soubor Ty-já-tr vykročil ve třicátém roce své existence společně se svou zakladatelkou Radkou Tesárkovou do nové etapy. Část původního souboru zůstává pod jménem Radar ve stejnojmenném divadle, jeho další část v čele se zakladatelkou Radkou Tesárkovou se stěhuje do nového působiště, Divadelního klubu Letka v Letohradské ulici 44 na pražské Letné.
“Ty-já-tr, který jsem založila na prahu školního roku 1988/1989, je moje srdcovka,” řekla Radka Tesárková. “V novém prostoru nazvaném Divadelní klub Letka chci společně s týmem spolupracovníků navázat na svou dlouholetou práci v oblasti dramatické výchovy a dětského divadla a také se více zaměřit na divadlo pro děti a jejich rodiče.”
V divadelním souboru od září pracují dvě skupiny školáků rozdělené podle věku a také jedna skupina předškoláků. Školní děti se budou scházet dvakrát týdně, předškoláci jednou týdně. Členem souboru se mohou děti stát po složení přijímacích zkoušek, skupina předškoláků je otevřena všem dětem a jejich rodičům, kteří mají chuť se společně scházet, hrát si a učit se, a to až do naplnění kapacity. Se systematickou dramatickou výchovou pro předškolní děti má Radka Tesárková bohaté zkušenosti, první skupina Skřítci vznikla už před dvaadvaceti lety. Stálými pedagogy souboru jsou kromě Radky Tesárkové také hlasová pedagožka a absolventka oboru tvořivá dramatika na pražské DAMU Eva Hadravová a Josef Kovář, absolvent oboru moderování a herectví VOŠH.
DS Ty-já-tr má v současné době na repertoáru několik inscenací pro děti a rodiče (např. Causa re-CIT- ace, Peníze nerostou na stromech), chystá další – Z(a)tracený Blatný a Dědečku, písničku. Také dětská část souboru bude hrát pro školy. Soubor také pravidelně slaví úspěch na dětských divadelních přehlídkách a soutěžích v uměleckém přednesu. Od roku 1998 pořádá také letní tábor Putování s huculem, sérii putovních divadelních představení, jejichž výtěžek je věnován na charitu

Radka Tesárková